Be My Guest

Botplein 16
Almere-Stad, Flevoland, Netherlands
tel. 036 848 3936
Website: https://bmyg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/salonbemyguest

 

El Diva (Sieraden en Kralen)
Telefoon: 036-8482291
Website: https://eldiva.nl
Facebook: https://www.facebook.com/El-Diva-Sieraden-203252319872171

 

 

 

Storm Flowers
Botplein 2
1317 SL Almere
tel. 036 5255982
mob. 06 12118738
website: httpss://www.stormflowers.nl/page-storm+flowers+waterwijk+botplein+2-99
Facebook: https://www.facebook.com/StormFlowers12

Wij kunnen ons werk als vertegenwoordiging van de bewoners alleen goed doen als we weten wat er leeft in de Waterwijk. Het Platform biedt u de mogelijkheid om al uw vragen, opmerkingen, problemen of ideeën over de Waterwijk naar ons toe te mailen. Wij kunnen u van dienst zijn door op uw vragen te antwoorden of door u in contact brengen met de juiste instantie:

Wilt u meer doen voor uw wijk?

Dat kan, door geheel kosteloos partner te worden van het Platform Waterwijk. Alle bewoners, bedrijven, bewonersverenigingen, verenigingen van huiseigenaren, individuele ondernemers en instanties die werken ten bate van bewoners en gebruikers van de Waterwijk kunnen partner worden.
Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Heeft u een goed idee of beschikt u over bepaalde kennis of expertise die bijdraagt aan het werk binnen het Platform? Laat het ons weten. Het Platform kan altijd goede en enthousiaste mensen gebruiken in het bestuur of in een van de werkgroepen. Actieve deelname in het Platform Waterwijk biedt u de gelegenheid om uw buurt en gemeente beter te leren kennen en uw eigen netwerk te vergroten. Met als resultaat het in stand houden en verbeteren van de (ook uw) woonomgeving. Samen bereiken we meer!

Partner worden
Eenieder die zich betrokken voelt bij een leefbare Waterwijk wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar belangen te laten behartigen door “partner” te worden van de Stichting Platform Waterwijk. Het partnerschap is op vrijwillige basis en er zijn ook geen kosten aan verbonden.

Waarom partner worden?

In gesprekken met wijkbewoners hebben wij gemerkt, dat de benaming “partner” nog wel eens om uitleg vraagt. Bij de oprichting van het Platform is de keuze gemaakt voor de stichtingsvorm. In tegenstelling tot een vereniging kent een stichting geen leden. Daarom is gekozen voor de naam “partner”.

Door u aan te melden als partner geeft u aan dat u de doelstellingen van Platform Waterwijk ondersteunt. U weet dan zeker dat u wordt vertegenwoordigd in gesprekken met de gemeente en andere instanties die in en voor de Waterwijk werken. Verplichtingen zijn er niet, maar de partner heeft wel inspraak in het beleid van de Stichting en tevens het recht om te allen tijde een beroep te doen op het bestuur ten aanzien van alle onderwerpen die uit de doelstellingen van de stichting voortvloeien.

Actief partner

U kunt echter ook een stapje verder gaan, door actief deel te nemen in de stichting en – samen met anderen – een probleem dat u bezighoudt op te lossen of u ervoor in te zetten. Als u dit wilt, dan kunt u dit op het aanmeldingsformulier aangeven.

Wie kan er partner worden?

Alle bewoners, bedrijven, bewonersverenigingen, verenigingen van huiseigenaren, individuele ondernemers en instanties die werken t.b.v. bewoners en gebruikers van de Waterwijk kunnen zich aanmelden bij het bestuur om partner te worden in de Stichting Platform Waterwijk.

Bedrijven die partner willen worden

Bedrijven zijn van groot belang voor de de wijk waarin wij leven. Waterwijk zou saai en eentonig zijn zonder de bedrijven die hier zijn gevestigd. Juist deze bedrijven hebben baat bij de leefbaarheid en het goed functioneren van de wijk. Zij halen hun bezoekers – en dus de klanten – maar ook een deel van hun medewerkers uit de wijk. Ook voor hen is het dus belangrijk de doelstellingen van de stichting ondersteunen, en zich aan te melden als partner.

Bedrijven kunnen het Platform ook financieel ondersteunen door een eenmalige of jaarlijkse donatie. Als tegenprestatie hiervoor vermelden wij de naam en het logo van het bedrijf op onze website, inclusief een link naar de website van het bedrijf.